Logosmappen > Uppbyggelse > Lutherböcker > Om den trälbundna viljan

Martin Luther: Om den trälbundna viljan
 
i översättning av Gunner Hillerdal
enligt utgåva av Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1964.
Publicerad med tillstånd av översättaren 3.8.2001.
Texten får inte mångfaldigas eller spridas.

Innehåll


Föregående avsnitt | Till sidans början | Nästa avsnitt

Logosmappen > Uppbyggelse > Lutherböcker > Om den trälbundna viljan

31.12.2005