Logosmappen

 


Gezelius-databasen

  

 

 

Projekt Gezelius vid målet :
bibelverkets textdel komplett

Johan Gezelius d.ä.
Biskop i Åbo 1664-1690.

Projekt Gezelius är ett nordiskt projekt som nu har nått sitt syfte att lägga ut det 4200 sidor omfattande bibelverket från 1700-talet i en webbdatabas.
Genom detta arbete är

  • bibelverket tillgängligt för alla
  • materialet sökbart
  • den gamla frakturstilen ersatt av moderna bokstäver.

En registerdel ska ännu läggas in som en separat databas. Bakgrund till projektet.

GEZELII BIBELVERK

streck    
streck Titelsidor Del 1, Del 2, Del 3
streck Dedikationer Del 1, Del 2
streck Gezeliernas företal, redogörelser och berättelser Del 1, Del 2, Del 3
streck Luthers företal till GT, NT
streck
Databas med Bibelverser enligt Karl XII:s Bibel
  Parallellställen
  Kommentarer vers för vers
  Inledningar till varje bibelbok och kapitel
  Register
  Svenska Folkbibelns motsvarande verstext med fotnoter

När du kommit till databasen kan du gå till en viss bibelbok via knapparna "GT" och "NT". Vill du i stället gå direkt till en viss bibelvers eller söka på fritext i både bibelverser och kommentarer, använder du knappen "Sök verser".

Som exempel på hur Gezelierna kommenterade bibelverser kan du här direkt se


Medarbetare: Philip Andertun, Klas Haraldsson, Klas-Erik Isaksson, Leif Jensen, Berthold Nilsson, Cecilia Nilsson, Kristian Norrback, Maria Pesonen, Roger Pettersson, Boris Sandberg, Mauri Urolainen, Tobias Waldemarson, Magnus Vistvik, Ola Österbacka.


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

KonkordiebokenWebmaster
[]